Työskentelyni lähtökohtana on tekeminen, prosessi, joka tulee näkyväksi teoksissa ja niiden teemoissa kokonaisuutena.
Paperi on tärkein käyttämistäni materiaaleista, se on materiaalina hauras ja siihen liittyy itsessään merkityksiä.
Se on katoavaa:palavaa, maatuvaa, alati muuttuvaa.
TAITEELLINEN TYÖSKENTELY

Työskentelyni on tietynlaista järjestelemistä; asioita, muotoja, viivoja, materiaaleja, työvälineitä. Tekemiseen liittyy paljon sattumanvaraisuutta. Vaikka lähtökohtana on vain hahmoton mielikuva, itse prosessi on kuitenkin tuttu, tiedän miten etenen.

Teen valintoja, yhdistän asioita, alan käyttää tarkempaa harkintaa ja saan työhön varmuutta. Käytän työssäni monia menetelmiä, piirrän, syövytän kuparille ja vedostan. Kuvaan työni ja tulostan sen itse valmistamalleni paperille. Saatan jatkaa työtä jälleen vedostamalla tai piirtämällä.

Aikaa vieviin piirustuksiin ja suurikokoisiin teoksiin liittyvät hitaus ja keskeneräisyys ovat osa työprosessia, jonka toivon näkyvän myös valmiissa teoksessa. Se on vastalause muun elämän nopeudelle ja suorituskeskeisyydelle.